Wednesday, April 16, 2008

Järnmönja är det nya svarta.

Intresset för att slipa träbåtar om helgerna verkar sprida sig. Det är förstås mycket roligt.No comments: